Delovna področja

Delavec opravlja dela in naloge, ki so v zvezi s proizvodnjo, prenosom in distribucijo električne energije. Pogosto gre za dela pri prodaji električne energije ter za opravljanje raznih meritev, reguliranje in upravljanje naprav. Vodenje delovnih mest ali skupin vključuje:

  • vodenje skupin pri vzdrževanju elektroenergetskih naprav
  • vodenje skupin za relejno zaščito in vodenje merilnih naprav, servisiranje, izdajanje atestov in preizkušanje novih merilnih naprav
  • vodenje gradnje enostavnih objektov, distribucijsko omrežje, transformatorske postaje, vodenje investicijskega vzdrževanja, vodenje skupin pri izvedbi notranjih priključkov
  • vodenje izmene v hidroelektrarni
  • vodenje izmene posameznih sklopov naprav v termoelektrarni
  • vodenje skladiščnega poslovanja
  • vodenje obračuna električne energije, nadzor na področju obračuna reševanje reklamacij, sestavljanje periodičnih obračunov in sodelovanje s finančno službo
  • nadzorniška dela v službi prodaje, vodenje dela prevzemnikov električnih instalacij pri merilnih mestih, posredovanje strokovnih informacij odjemalcem, vodenje dela monterjev pri zamenjavi merilnih krmilnih naprav in merilnih garnitur).