Delovni pripomočki

Naprave, stroji in orodja tehnika za elektroenergetiko so generatorji, transformatorji, omrežja, elektromotorji, naprave toplotne tehnike, prenosne merilne in kontrolne naprave, drobno priročno orodje in risalni pribor. Dokumentacija zajema: risbe in projekte, izračune, priročnike, prospekte in obratovalna navodila. Materiali, ki jih uporablja, so rezervni deli, vodniki, žice, vijaki, sponke, tesnila, smole, olja in čistila.