inženir elektroenergetike

 • spremlja razvojne trende v tehnologijah in materialih,
 • načrtuje in uvaja tehnološke procese in postopke,
 • načrtuje vzdrževanja in popravila v elektroenergetiki,
 • izdela plan izvedbe projektne naloge ali projekta,
 • izvaja meritve v elektroenergetiki in nastavlja relejno zaščito,
 • nadzira obratovalno stanje naprav elektroenergetskega objekta,
 • upravlja elektroenergetske naprave iz centra vodenja ter izvaja stikalne manipulacije,
 • projektira manj zahtevne elektroenergetske instalacije in objekte,
 • nadzira izgradnjo manj zahtevnih instalacij in objektov,
 • vodi oddelek, službo ali izmeno na področju elektroenergetike.

PREDNOSTI IN UGODNOSTI ŠTUDIJA:

 • poklic inženir elektroenergetike po podatkih zavoda RS spada med deficitarne poklice;
 • pridobite temeljna znanja, ki jih potrebujejo delodajalci;
 • program je praktično naravnan – učenje na primerih iz prakse, podprtih s teorijo;
 • ustvarite si socialno mrežo (druženje z ljudmi, ki v različni podjetjih delajo na podobnih delovnih mestih);
 • pridobite status izrednega študenta in s tem tudi vse pravice, ki izhajajo s tega naslova;
 • brezplačen dostop do e-učilnic, kjer se nahaja vsa študijska literatura;
 • oblikujete si samozavest in odločnost pri poslovnih odločitvah in pri reševanju strokovnih problemov.                                                 Trajanje študija je 2 leti.
 • opis poklica
 • https://www.youtube.com/watch?v=rbF0ojwWgwQ