Splošno elektroenergetik

Energetiki je področje elektrotehnike , ki preučuje in uresničuje možnosti proizvodnje, distribucije in porabe električne energije . Energetiki v teoriji in praksi dosega in izboljšuje proizvodnjo električne energije , električne motorje ,transformacije in prenosne linije, elektrarn in elektrarn omrežja, distribucijo električne energije od proizvodnje do potrošnika, tehta bolj racionalno porabo električne energije in možnosti njenih vsestranskih aplikacij, tam, kjer je to potrebno.